Broekerhaven

Broekerhaven is ontstaan toen in 1415 de stede Grootebroek (ook wel bekend als stede Broec of stede Broek) toestemming kreeg een haven te bouwen in het zuidelijke achterland van de stad. De stede Grootebroek bestond uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel, welke onder een gemeenschappelijk stadsbestuur vielen. Het duurde echter tot 1449 tot er daadwerkelijk gestart kon worden met de aanleg van de haven. De reden was dat de naastgelegen stad Enkhuizen enorm tegen de aanleg was. Nog erger maakte het dat in de Hoekse en Kabeljauwse twisten Broek voor Jacoba van Beieren was en Enkhuizen voor Filips van Bourgondië.

Dit leidde tot een aantal schouwspellen tussen de twee steden. Grootebroek verloor haar stadsrechten nadat de Hoekse en Kabeljauwse Twisten in het voordeel van Filips waren beslecht, waardoor er geen haven zou kunnen komen. Maar nadat de Broekers steun- en aanhankelijkheidsbetuigingen deden aan Filips kreeg in 1436 de stede Broek de stadsrechten weer terug en werd het het plan van de haven weer van de plank gehaald. In 1448 keurde men dat goed en zo begon men op 30 juli 1449 met doorgraven van de zeedijk om de haven aan te leggen.

Bij de haven groeide naast de gewone bedrijvigheid ook een woonkern, deze kern kreeg dezelfde naam als de haven. Lang werd het als eigen kern beschouwd en de woonkern viel ook buiten de stad. Bij het uit elkaar vallen van de dorpenstad in diverse afzonderlijke gemeenten in 1807 werd Broekerhaven onderdeel van de gemeente Bovenkarspel, zelfs zo dat het onderdeel werd van het dorp Bovenkarspel. Broekerhaven bleef wel lang toch een wat eigen wat losliggende buurt. Maar tegen het eind van de twintigste eeuw maakte de wijk Plan Zuid, in de polder tussen Broekerhaven en Bovenkarspel, daar een einde aan en sindsdien liggen de twee aan elkaar vast gebouwd. De gemeente Bovenkarspel was toen al opgegaan in de gemeente Stede Broec.

 

Haven  (Kolk)

Deze foto is het rad zonder de overhaal. de foto is van voor 1923.

 

Deze foto is de brug van de haven, voor dat het tunneltje is gebouwd op deze plek. De dijkhuisjes zijn in de jaren 30 gesloopt. De foto is van voor 1907. De molens op de achtergrond zijn in 1907 gesloopt.

 

Overhaal

De Overhaal, Peperstraat 34, Bovenkarspel. Monumentenzorg geeft aan dat de uit 1923-1924 daterende overhaal van algemeen belang geacht moet worden. R46919 overhaal bovenkarspel Het is een zeldzaam object uit het oogpunt van civiele techniek  Deze foto is de Overhaal. Deze is in 1923 gebouwd door de Firma Duijvis uit Zaandam.

 

Buitenhaven

Luchfoto met De Werf Van der Meulen en de Camping

 

Botenwerf Jordens

Scheepswerf Jordens in 1918

 

De scheepswerf in 1963

 

De scheepswerf in 1963

 

Woonboot Piet Bakker 1962 op de werf.  Piet mocht van de gemeente niet meer met zijn boot in de haven wonen. Jordens vond die regelgeving niets en trok zijn boot op de helling. Hij mocht er wonen tot zijn doodt.

 

Nogmaals de woonboot Piet Bakker 1962 op de werf.

 

Grote Kaai

Zicht op de ‘grote’ Kaai met op de achtergrond van links naar rechts: smederij later van Van der Meulen, het balkenhok, manufacturenwinkel ‘De Concurrent’ van Jaap Karel, later van Arent en Kee van Dalsum en dochter Zwaantje, herberg ‘De Groene Papagaai’, ca. 1930. De familie Van Dalsum verkocht ook matrassen, lakens, kussens, etc. Zij hebben later nog enige tijd een winkel aan de Hoofdstraat gehad (t.o. de Jaminwinkel van Arie Beemster?).

 

Perenmarkt op de Grote Kaai

 

Kleine Kaai

De Kleine Kaai vanaf de dijk gezien, richting het rad.

 

De Kleine Kaai in Bovenkarspel Deze Hollandse dijkhuisjes bevinden zich direct aan de gezellige Broekerhaven van Bovenkarspel

 

Pampus

Een verstilde blik op Pampus in 1925. Dijkhuisjes (links) staan waar nu het verkeer raast over de Provinciale Weg.

 

Pampus met het sluisbalken huisje. Deze balken waren om de sluis af te dichten, bij extreem hoog water. Men schoof de balken in de sleuven.

 

Peperstraat

Het begin van de zuidoost-kant van de Peperstraat. In het eerste pand  rechts had ‘kouwe bakker’ Klaas Hagtingius zijn winkel. De bakkerskar staat voor de deur. Daar achter  met op de zijgevel het reclamebord van ‘Sunlight zeep’ de kruidenierswinkel van Wim Kuin, later Jan van Dam.

 

        

In het pand had ‘kouwe bakker’ Klaas Hagtingius zijn oven.   Klaas Hagtingius had zijn wijk in Lutjebroek. Hier liep hij zijn brood te verkopen in de Spruitstraat. Deze straat was vernoemd naar een bankman de heer Spruit. Later is het de Nico Kolenbergstraat geworden.

 

Gezien vanaf noordelijke richting naarde haven.

 

Gezien vanaf noordelijke richting naar de haven.

 

Het bedrijf van der Meulen aan de Peperstraat. 

 

Openbare school de overtoom Nassaupark

Gebouwd aan de Prins Willem Alexanderlaan 1 in 1975 en in 1978 uitgebreid . Het is een voormalige openbare basisschool in Bovenkarspel, opgegaan in 'de Klimop'.  De naam ‘De Klim-Op’ dateert uit de tijd dat de school een kleuterschool was. Deze school werd opgericht in 1972. In 1985 ging ‘De Overtoom’, een lagere school uit Bovenkarspel, op in ‘De Klim-Op’. Vanaf dat moment was 'de Klimop' een basisschool.

 

Kleine Wegland

Kleine wegland is het laatste stukje van de Broekerhavenweg vanaf de Florasingel tot aan de Peperstraat.

 

Bakkerstraat

Parallel  aan de Kleine Wegland ligt de Bakkerstraat. Aan de Oost kant met een ontsluiting zowel Noordelijk als Zuidelijk. Deze foto is gemaakt in 1973.

 

De zuiderlijke inrit van de Bakkerstraat.

 

Grote Wegland

Hier is het begin van de Grote Wegland richting het Hoek van het Padje. De brug is over de tocht. Dit is het station Broekerhaven.

 

Hier is het begin van de Grote Wegland richting het Hoek van het Padje. Dit is het station Broekerhaven.

 

Aanleg van de huisjes in het begin vlak bij  de hoofdstraat. Je kan het dak van de NH Kerk nog zien.

 

Hoek van het Padje

Dit is de hoek van de Grote Wegland en Hoofdstraat. Dit noemen ze het Hoek van het Padje. Links zie je De Halve Maan en rechtdoor Het Roode Hert.

 

 

Copyright 2001 - 2018 Karigro. Alle rechten voorbehouden  |  Colofon  Privacy  |  Disclaimer