Veilingen

De groenteveiling speelde een grote rol in de gemeenschap. Dat gold ook voor Stede Broec. Zo'n negentig procent van de dorpsbevolking was voor de verkaveling van polder Het Grootslag in de jaren zeventig direct of indirect aangewezen op de tuinbouw, en dus ook op de veiling. „Je was tuinder of je werkte bij een tuinder op de bouw.”
Veel West-Friezen weten mee te praten van het veilen per schuit. In het hoogseizoen werden dagelijks vierhonderd tot vijfhonderd schuiten bloemkool aangevoerd bij De Tuinbouw. Aardappelen en bloemkool vormden jaren de hoofdteelt in West-Friesland. Later kwamen de teelten van Bloembollen erbij.

Veel foto's geven een beeld van grote drukte bij de veiling. Kloetend voeren de tuinders hun kool aan. Wie zijn land midden in polder Het Grootslag had, moest soms twee uur kloeten voordat je bij de veiling was. Dat duurde langer als je de wind pal tegen had.
De spoorwagons stonden op de landtongen. Deze zogeheten kopsporen zijn aangelegd in de jaren dertig. Er waren zes kopsporen voor dertien wagons. Overblijfselen van de landtongen liggen er al jaren verwaarloosd bij.

Aardappelen voor de export werden vanaf het veilingterrein over het water vervoerd met de Stella Maris. Over het IJsselmeer voer dit schip naar Amsterdam. Daar werden de aardappelen overgeladen in een groter schip.
De tuinders moesten hard werken, maar er was minder stress. Alles ging z'n gangetje. Veel foto's ademen dit sfeertje ook. Een apart kunstje was om de bloemkolen in het blad netjes in de schuit te stapelen. Een rampjaar voor de tuinders was 1933. Er werden toen 400.000 bloemkolen aangevoerd, die nog geen anderhalve cent per stuk konden opbrengen. Miljoenen kolen werden op het land stukgehakt. In dit rampjaar werd 7,3 miljoen kilo aardappelen vernietigd.

 

Veiling "De Tuinbouw"

Toen het verhandelen via veilingen verliep en het transport via goederentrein (landtongen bij het station in Bovenkarspel)

 

Toen het verhandelen via veilingen verliep en het transport via goederentrein (landtongen bij het station in Bovenkarspel) in 1961

 

Rechts van de spoorlijn het station en het kantoor van De Tuinbouw. Dit statige station werd gebouwd in 1885 en helaas gesloopt in 1965. Tegenover het station stond een café, genaamd De Tuinbouw. Hiernaast stond het kantoor van de veilingvereniging De Tuinbouw. Daarachter het veilinggebouw met de zogenaamde ‘kippenloop’ naar de veilingruimte met de klok. Links de plaats waar later de zogenaamde Prinsessenhallen zijn gebouwd, welke in 1976 zijn afgebrand.

 

Veiling de Tuinbouw is gebouwd in 1892, en voor het laatst is er geveild op 12 september 1976. Schaalvergroting en ruilverkaveling (waardoor de vaarpolder veranderde in rijpolder) hadden de vaarveiling overbodig gemaakt. Vroeger lagen schuiten hier te wachten voor de vaarveiling, die in 1987 is afgebrand.

 

 

 

Veiling "Westfriesland"

In 1925 verkoopt Dorus Schouten een deel van zijn grond voor de bouw van de Bloembollenveiling Westfriesland. Tot aan 1970 zou Westfriesland een overwegend vaargebied blijven. Op de ontwikkeling van het gebied heeft deze slechte infrastructuur, die geheel gebaseerd was op de aan en afvoer per schuit, een grote invloed gehad.

 

Veiling "De Hoop"

Broekerhaven ("de Hoop"), opgericht in 1901 en opgeheven in 1927. Liggend aan de Wortelsloot is deze nimmer per spoor bereikbaar geweest en daarom niet lang heeft bestaan,

   

 

 

 

Copyright 2001 - 2018 Karigro. Alle rechten voorbehouden  |  Colofon  Privacy  |  Disclaimer