Station "Broekerhaven"  voor 20 mei 1941: Broekerhaven , voor 22 mei 1977: Floraweg

De stopplaats Broekerhaven is al weer heel wat jaren geleden in ere hersteld als Florahalte, verwijzend naar de bloemententoonstelling Westfriese Flora, jarenlang elk voorjaar in Bovenkarspel. Dit station heette vroeger Floraweg . Tot de sluiting in 1930 heette deze halte Broekerhaven. In 1963 werd op deze plaats de evenementenhalte Floraweg geopend, vanwege de jaarlijkse Westfriese Flora. Sinds 1977 wordt het station onder de naam Bovenkarspel Flora gedurende het hele jaar bediend.

 

Stationsgebouw 38 ofwel station Broekerhaven. Deze foto is uit  1920

 

Deze foto dateert ook uit 1920

 

Deze foto dateert uit 1930

 

Deze foto dateert uit 1955

 

Deze foto dateert uit 1960

 

Deze foto dateert uit 1968

 

Deze foto dateert uit 1980

 

Station "Bovenkarspel-Grootebroek"

In eerste instantie was de plaats van het station een strijdpunt tussen de besturen van de gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek. Uiteindelijk werd gekozen voor  een groot gebouw dat werd gebouwd op de grens van beide gemeenten en de naam BOVENKARSPEL/GROOTEBROEK kreeg. Het werd een belangrijk station aan deze lijn, in het centrum van de groenteteelt. Op 26 februari 1892 werd de veilingvereniging 'De Tuinbouw' opgericht. Deze vereniging kreeg éé jaar later de toestemming een laadplaats van 7/2 x 7/2 m op het HSM-terrein te bouwen. Vanaf 2 december 1913 was dit station het eindpunt van de stoomtramlijn via Venhuizen, Hem, Wijdenes en Schellinkhout naar Hoorn, welke door de HSM werd' geëploiteerd. Het emplacement onderging daartoe enkele wijzigingen. In 1914 bouwde de HSM op het terrein een grote laadplaats. De veiling¬ vereniging moest voor Vz meebetalen aan de bouwkosten van de over¬ kapping. Twee jaar daarna verbood de HSM de spoorlijn via een overweg te passeren. De veiling besloot toen in plaats daarvan een luchtbrug te bouwen, maar uiteindelijk besliste de minister dat er een overweg met afsluitbomen moest komen. De omvang van het groentevervoer per spoor nam een zeer grote vlucht. In 1923 was er voor de veiling een probleem bijgekomen: de opkomst van de vrachtauto. Alle veiling¬ gebouwen waren op NS-grond gebouwd en die maatschappij had toch wel wat bezwaren tegen de komst van vrachtauto's op haar grondgebied. In 1925 kwam 'De Tuinbouw' met een groots plan, dat werd gefinan¬ cierd door de NS. Op een terrein van 3Yz ha werden 6 kopsporen, elk voor 13 spoorwagons, aangelegd. De verlading van de geveilde groente kon direct vanuit de tuindersschuiten in de gereedstaande wagons plaats vinden. Onderling waren deze laadpieren door bruggen met elkaar ver¬ bonden. De gehele aanleg kostte bijna een half miljoen gulden. In 1936 werd vanaf dit station evenveel ton vervoerd als vanaf de stations van Zaandam en Alkmaar. In 1936 werd de stoomtramlijn door de Drieban opgeheven en opgebroken. Over de trambaan werd vanaf de provinciale weg Hoorn-Enkhuizen een weg aangelegd: de Raadhuislaan. In 1938 werd vanaf de Raadhuislaan aan de zuidkant van de spoorlijn een verbindingsweg naar de veiling tot stand gebracht. Vele duizenden wagons zijn bij de veiling geladen

 

Aantrekkelijk asymmetrisch gebouw. Hoog gedeelte als woning ingericht. Boven de toegangsdeuren gelegen in het midden van de gevel, net naast het woongedeelte is een versiering aangebacht van glas in lood met vaak een staatsspoormonogram. In verschillende stijlen gebouwd.hoog asymmetrisch gedeelte en twee vleugels van verschillende lengte  Deze foto is uit 1920

Op deze foto zijn de olielampen verdwenen, er is elektrisch licht, dus deze komt uit +/- 1925

 

Het stationsgebouw van Bovenkarspel - Grootebroek d.d. 3 april 1958

 

Station "Molenpad"  Geopend op 15 mei 1930, Gesloten op 15 mei 1938

De tram takte vlak voor deze halte (vanaf Enkhuizen gezien) af naar Venhuizen. Eigenlijk al eerder want de tram reed vanaf Bovenkarspel-Gr op eigen baan.

Deze halte werd met ingang van 15 mei 1930 geopend en droeg toen de naam GROOTEBROEK/MOLENPAD. Deze halte stond op de plaats waar de gemeente Grootebroek in de jaren tachtig haar grote stationsgebouw wilde laten bouwen. Bij deze halte stopten alleen de stoptreinen. Al op 5 oktober 1930 kreeg de halte een andere naam: LUTJEBROEK. Ook deze halte werd per 15 mei 1938 gesloten.

 

De plaats waar vroeger de stopplaats was

 

De plaats waar vroeger de stopplaats was

 

 

Copyright 2001 - 2018 Karigro. Alle rechten voorbehouden  |  Colofon  Privacy  |  Disclaimer